Om Södertörns Hörsel & Hälsa

Erfarenhet och professionalitet

Om mig

Livet har gett mig tre barn varav två har hörselnedsättningar och använder hörapparater.

Familjen har erfarenhet av specialskola för barn med hörselnedsättningar och kommunal skola där barnen har gått integrerade. Min föräldraerfarenhet är över 20 år av att leva med hörselnedsättningar och hörapparater samt allt annat som har med hörseln att göra.

Nu arbetar jag med utprovning av hörselapparater, hörsel-mätningar på sjukhus, skolor och bl.a. arbetsplatser, arbetsplats-anpassningar, individuella hörselskydd samt på förskolor och skolor med elever med hörselnedsättningar och pedagogerna.


Ingalill Olli, Legitimerad Audionom sedan 2006.